• Obwodnica Kłodzka

 • Przebudowa ulic w Ząbkowicach Śląskich

 • ZBIORNIK STRADOMIA

 • Droga Wojewódzka NR 385

 • Zbiornik Wodny Nysa

 • Szalejów Dolny

 • Rzeka Nysa Kłodzka

 • Kopalnia Strzelin

 • Budowa obwodnicy Kłodzka

  Prace zlecone:

 • Przebudowa ulicy Jasnej i Świerkowej, w Ząbkowicach Śląskich

  Prace zlecone:

 • ODMULANIE ZBIORNIKA STRADOMIA I KORYTA RZEKI WIDAWY

  Prace zlecone:
  -Wykopy w gruncie wraz z przemieszczeniem w ilości 130 000 m3
  -Zagospodarowanie urobku w miejscu wbudowania
  -Wykonanie hydroobsiewu terenu i skarp
  -Zagospodarowanie odcinka brzegu poprzez ułożenie geowłókniny
  -Wykonanie drogi technologicznej tłuczniowej
  -Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej
  -Budowla przelewowo - upustowa

 • Przebudowa Drogi Wojewódzkiej NR 385 w Ziębicach

 • MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO NYSA

 • rzeka Bystrzyca Dusznicka

 • Wykonanie zabezpieczenia skarpy na rzece
  Nysa Kłodzka w Suszce

 • Kopalnia granitu
  Strzelin

  Wykonujemy prace polegające na odkryciu złoża granitu.
  Przewidywana wielkość odkrywki 80 000 m3

  tytan logo1

  © 2010 TYTAN & 100%
  We encourage you to enjoy Tytan in moderation, and life in excess.