Misja i Cele

Misją firmy jest stałe doskonalenie jakości świadczonych usług i utrzymywanie je na poziomie uznawanym w Europie za obowiązującą normę.

Głównym celem firmy Tytan jest działanie na rzecz stałej poprawy konkurencyjności i obecności marki na rynku poprzez sukcesywne inwestycje i stawianie przed sobą kolejnych wyzwań.

Najważniejsi są ludzie, ich zdrowie i bezpieczeństwo mają w firmie Tytan najwyższy priorytet, dlatego standardy i zasady BHP są konsekwentnie przestrzegane. W trosce o bezpieczeństwo pracy odbywają się szkolenia jak należy postępować, by unikać sytuacji niebezpiecznych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, oraz innym osobom przebywającym na terenie wykonywanych prac.

Założenia:
 • Szkolenie pracowników

  Stale doskonalimy metody zarządzania i organizacji pracy, dzięki czemu oferujemy najwyższą jakość robót i skrócone do niezbędnego minimum terminy wykonywanych prac.

 • Środowisko naturalne

  W firmie Tytan ochrona środowiska naturalnego jest szczególnie ważną kwestią. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na środowisko naturalne oraz kierowników, którzy są odpowiedzialni za skuteczne monitorowanie i wdrażanie wymogów.

 • Kontrola pracy

  Kontrolowanie jest działaniem zapewniającym to, by budowa zmierzała do osiągania celu była realizowana zgodnie z planem

  tytan
 • Stan techniczny
  tytan

  Przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń wykonywane są regularnie dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa.

  tytan logo1

  © 2010 TYTAN & 100%
  We encourage you to enjoy Tytan in moderation, and life in excess.