Przedsiębiorstwo "TYTAN" jest spółką jawną, która została założona 21 lipca 1990 roku przez Stanisława Gruszkę i Władysława Kowalskiego.

Na początku swojego istnienia przedsiębiorstwo zajmowało się świadczeniem usług transportowych samochodami ciężarowymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

W lutym 2000 r. firma TYTAN otrzymała z rąk Wojewody Dolnośląskiego i Wicemarszałka Sejmiku Samorządowego wyróżnienie "FIRMA ROKU 1999" za osiągnięcia gospodarcze i promocje Gminy Ziębice. Wyróżnienie to przyznawane jest za wysoki wzrost wyników ekonomicznych, widoczną dynamikę wzrostu zatrudnienia i wyraźną promocje Gminy.

W obecnej chwili zatrudniamy ponad siedemdziesięciu pracowników, dysponujemy szerokim spektrum asortymentu i sprzętu renomowanych marek,

Założyciele Firmy
Gruszka

Stanisław Gruszka

Władysław Kowalski

Krótka historia firmy
 • wrzesień 1990

  firma Timeline

  Pierwsze zlecenia na wykonanie transportu piasku w Ziębicach.

 • październik 1990

  Rozpoczęcie współpracy z „Cukrownią Ziębice” w zakresie transportu buraków cukrowych w czasie kampanii, doprowadziło do rozwoju firmy w kierunku transportu dużych ilości surowców luzem.

  firma Timeline
 • kwiecień 1991

  firma Timeline

  Inwestycje w ciężki sprzęt pozwoliły nam nawiązać stałą współpracę w zakresie transportu mas ziemnych i kruszyw na kopalniach w rejonie kotliny kłodzkiej.

 • styczeń 1998

  Powstanie „Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w Kłodzku, Dzierżoniowie, Wałbrzychu i Legnicy pozwoliło firmie Tytan rozwinąć działalność budowlaną w kierunku wymiany gruntu, niwelacja terenu, budowa dróg i parkingów oraz kanalizacje.

  firma Timeline
 • kwiecień 1999

  firma Timeline

  Firma inwestuje w transport międzynarodowy polegający na przewozie materiałów niebezpiecznych, mebli oraz owoców i warzyw.

 • marzec 2001

  Budowa obwodnicy miasta Żmigród było dużym wyzwaniem z powodu warunków geotechnicznych.

 • styczeń 2001

  firma Timeline

  Dzięki inwestowaniu w najnowocześniejszy sprzęt budowlany mogliśmy podejmować najtrudniejsze wyzwania. Zakupiony walec Bomag BW213 DH-3 posiada najnowocześniejsze systemy pomiaru stopnia zagęszczenia.

 • styczeń 2001

  Budowa jednego z największych rond we Wrocławiu, w pobliżu hipermarketów Auchan i Tesco.

  firma Timeline
 • sierpień 2002

  firma Timeline

  Budowa Mostu Milenijnego to pierwsza w powojennej historii Wrocławia tak ważna inwestycja w infrastrukturę, w której braliśmy udział jako wykonawca nasypów i dojazdów.”

 • październik 2002

  Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Oławie i Praczach Odrzańskich oraz zabezpieczenie brzegów rzeki w Kłodzku, skutecznie chroni obszary w czasie stanów alarmowych przed zalaniem.

  firma Timeline
 • grudzień 2003

  firma Timeline

  Budowa zbiornika wodnego w Przewornie w ramach programu „Odra 2006”.

 • lipiec 2006

  Przyjęcie dużych kontraktów na przewóz zboża z Czech, Słowacji i Węgier, mogliśmy wykonać dwudziestoma dwoma zestawami.

  firma Timeline
  tytan logo1

  © 2010 TYTAN & 100%
  We encourage you to enjoy Tytan in moderation, and life in excess.