• Rok 2006-2013

 • LATA 1998 -2006

 • Realizacje robót lata 2006-2013

 • ROK 2009

  BRAK DANYCH
  BRAK DANYCH

  Biocorn
 • ROK 2008
  BRAK DANYCH

  Internet
 • ROK 2007
  BRAK DANYCH
  BRAK DANYCH

  Internet
 • ROK 2007
  BRAK DANYCH
  BRAK DANYCH

  Internet
 • REALIZACJE ROBÓT W LATACH 1998-2006

   NAZWA KONTRAKTU, WAŻNIEJSZE ROBOTY

   ZLECENIODAWCA

   TERMIN REALIZACJI

   BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ dla miasta Opola, w tym odcinek od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej. - wykonanie nasypup ok. 200 tys m3 - wykonanie ziemnych wałów akustycznych zbrojonych geosiatkami o kubaturze ok. 60 tys m3 - wykonaie przepustów drogowych o śr 800 - 1500 oraz 3 przepustów stalowych 5000 * 3000 mm.

   Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Ul. Sudecka 98 Wrocław

   listopad 2005.r.- grudzień 2006.r

   BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH na odcinku Wrocław - Katowice, MOP Góra św. Anny- raelizacja zadania oparta o warunkach kontraktu wydanych przez FIDIC. - wykonanie podbudowy, - ułożenie kostki betonowej gr. 8 i 10 cm - 5,9 tys. m2.

   NCC Roads Polska Sp. z o.o Wrocław.

   listopad 2005.r.- maj 2006.r

   MOP Młyński Staw- raelizacja zadania oparta o warunkach kontraktu wydanych przez FIDIC. - wykonanie nasypu ok. 41 tys. m3, - wykonanie odwodnienia parkingu, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w przepompownię, separatory itp., - wykonanie podbudowy, - ułożenie kostki betonowej gr. 8 i 10 cm - 11 tys. m2, - zagospodarowanie 37 tys m2 zieleni.

   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Kędzierzynie Koźlu.

   kwiecień 2005 r.- październik 2005 r.

   BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH na odcinku Wrocław - Katowice,

   Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska w Oleśnicy.

   grudzień 2003r. -czerwiec 2006r.

   KRYNKA - budowa zbiornika wodnego, gm. Przeworno. - wykonanie bloku zrzutowego, - wykonanie zapory.

   Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

   grudzień 2003 r. - grudzień.2004 r.

   PRACZE ODRZAŃSKIE - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Bystrzycy na odcinku osiedla Pracze Odrzańskie. - modernizacja wału - 2 951 mb, - regulacja rzeki z umocnieniem - 260 mb, - budowa drogi służbowej - 2 992 mb.

   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   listopad 2003 r. - kwiecień 2004 r.

   ROBOTY POSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZEŃ BRZEGÓW RZEKI NYSY KŁODZKIEJ NA ODCINKU OD JAZU W ŁAWICY DO MOSTU XV-LECIA W KŁODZKU. - ułożenie gabionów 564 m2, - wykonanie narzutu kamiennego - 3000 m3.

   SKANSKA o/PRDM Wrocław.

   styczeń 2003r. - maj.2004r.

   BUDOWA MOSTU MILENIJNEGO we Wrocławiu. - wykonanie nasypu - 120 000 m3, - wykonanie podbudowy pod drogi, - wykonanie chodników i ścieżek rowerowych - 4 000 m2.

   Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

   sierpień 2002r.- sierpień 2003r.

   BUDOWA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH we wsi Lipa, gm. Ziębice. - wykonanie drogi dojazdowej do zakładu ok. 0,5 km, - wykonanie przyłącza wodociągowego - 0,5 km.

   Regionalne Centrum Recyklingu RCR Ziębice.

   czerwiec 2003 r - sierpień 2003 r.

   LEWOBRZEŻNY WAŁ RZEKI ODRY- Kierownica- odbudowa i modernizacja wału. Gm. Oława. - wzmocnienie i uszczelnienie korpusu wału - 3 818 mb (42 400 m3 wbudowanego gruntu), - wykonanie drogi służbowej tłuczniowej na koronie wału - dł. 210 mb, - wykonanie dróg dojazdowych i technologicznych wraz ze zjazdami i przejazdami - dł. całkowita 5 600 mb.

   ZESPÓŁ HANDLOWO- USŁUGOWY Auto - Perfekt M. Wróbel w Opolu.

   październik 2002r.- marzec 2003 r.

   BUDOWA SALONU MERCEDESA W Opolu. - wykonanie parkingów i dróg dojazdowych z kostki betonowej i kamiennej, - wykonanie podbudowy - łączna powierzchnia 5 000 m2.

   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych we Wrocławiu.

   2002r.

   BUDOWA UL. CZEKOLADOWEJ we Wrocławiu. - wykonanie ronda o średnicy 100 m, - wykonanie nasypu - 21 500 m3, - ułożenie krawężników- 2 100 mb, - ułożenie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki bet. -3900m2.

   Przedsiębiorstwo Robot Drogowo - Mostowych we Wrocławiu o/EXBUD

   styczeń 2001 r. - październik 2002 r.

   OBWODNICA MIASTA ŻMIGRÓD. - wykonanie nasypów o kubaturze 86 360 m3, Is 0,97, - wykonanie podbudowy, - ułożenie krawężników, - wykonanie materaca kamiennego - 10 000 m2, - odwodnienia korpusów drogowych wraz z montażem separatorów, - wykonanie przepustów drogowych - 188 mb.

   Przedsiębiorstwo Robot Drogowo - Mostowych we Wrocławiu o/EXBUD.

   2001r.

   AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH we Wrocławiu. - wykonanie wykopów - 43 000 m3, - wykonanie dróg dojazdowych.

   Strabag Polska sp. z o.o. o/Wrocław.

   2001r.

   GALERIA DOMINIKAŃSKA we Wrocławiu. - wykonanie wykopów o łącznej kubaturze 110 000 m3, - uczestnictwo przy realizacji zadania - zasypki i podbudowy.

   BUDEXPOL SKANSKA, Ul. Braniborska 38/40 Wrocław.

   2001r.

   BUDOWA FABRYKI TOYOTY w Wałbrzychu. - wykonanie podbudowy betonowej, - wykonanie zasypki w hali.

   Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Grupa "Jedynka Wrocławska".

   2000 r.

   PRACE PROWADZONE W STREFIE EKONOMICZNEJ. - doprowadzenie wody na odcinku 1,2 km, - wykonanie kanalizacji f 800 i f 600 łącznie 3 km, - prace ziemne - wykonanie nasypów 110 000 m3, - wykonanie placów i dróg dojazdowych - 3000 m2.

   Stolarstwo - Janusz Urzędowski, Ziębice.

   1999 r.

   BUDOWA ZAKŁADU PROFILI GUMOWYCH BTR AUTOMOTIVE w Dzierżoniowie. - wykonanie prac ziemnych, - makroniwelacja terenu.

   Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INGBUD w Kłodzku.

   1999r.

   BUDOWA ZAKŁADU GENERAL ELAKTRIC W KŁODZKU. - wykonanie robót ziemnych -25 000 m3, - makroniwelacja terenu.

   Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INGBUD w Kłodzku.

   1999r.

   BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO MEBLI KMF Steinhoff w Kłodzku. - wykonanie prac ziemnych, - wykonanie podbudowy, - wykonanie dróg, placów i parkingów.

   KMF Steinhoff.

   1998 r.

   ROBOTY ODKRYWKOWE NA KOPALNI W PACZKOWIE I PILCACH. REGULACJA RZEKI NYSY KŁODZKIEJ.

   - udrożenie koryta rzeki,

   - zabudowa skarp na odcinku 2,5 km.

   Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych we Wrocławiu.

   od 1990 r. -2006 r.

  Nowa siedziba
  tytan logo1

  © 2010 TYTAN & 100%
  We encourage you to enjoy Tytan in moderation, and life in excess.